Apartamenty w Szczyrku Apartamenty w Cieszynie

About

Comfortable apartments in Wisła, Poland

A spacious holiday apartment on a spruce-covered hill with a panoramic view over a mountain landscape. Easily accessible by car (even in winter) and just a stone’s throw from the most popular resorts of the region. Sounds like wishful thinking?

Located on a mountain pass (Przełęcz Salmopolska), with floor to ceiling windows, MALINKA APARTMENTS overlook green forests, small valleys and beautiful hills. With 2 popular, vibrant towns in the immediate vicinity (Wisła and Szczyrk), they are nevertheless an oasis of peace and comfort.

On a sunny afternoon, chill on a wooden terrace (or a balcony) sipping wine or your favourite green tea and enjoy the crisp mountain air. If it gets rainy, you’re just 10 minutes away by car from a hotel water park or an Olympic swimming pool. A culture vulture or a brand clothes fan? In Bielsko-Biała (only half-an-hour’s drive) you’ll find cinemas, museums and modern shopping centres (Sfera, Sarni Stok, Gemini Park) selling internationally known labels

Step inside

Modern and yet cosy and comfortable. Perhaps it’s subdued colours in bedrooms or spacious living rooms… Or a skillful mix of light wooden furniture, shiny cupboards and green or brown sofas… Regardless of what your notion of a functional but lovely holiday apartment is, MALINKA APARTMENTS will make your stay in Wisła memorable.

Feel all the goodness of spring water in a bathroom with a walk-in, transparent shower or relax in a dry or steam sauna.

Throw in a few logs to a beautiful contemporary fireplace and enjoy its warm glow or lounge around the sublime club room to watch a DVD or listen to music.

Looking for more than just holiday accommodation? Searching for functional, roomy and aesthetically pleasing places? Then look no further! MALINKA APARTMENTS combine comfort and good taste to make you feel at home in their interiors.

Cater for your senses Energize your body

Whether you’re a sport fan, culture vulture or connoisseur of local specialities, MALINKA APARTMENTS’ excellent location makes it a lot easier to explore, discover and have fun. How about a chair-lift ride up the recently-built modern ski jump or a fabulous walk along a mountain ridge? Don’t miss out on the culinary delights of regional fresh products served in wooden, chalet-type restaurants. Should you decide on a whole day chill-out in your apartment, go and get some trout in your lunch time – a pleasant little inn is just opposite.

In the immediate vicinity of the MALINKA APARTMENTS you’ll find:

 • two inns serving local food e.g. fish, game, raspberry tea;
 • nursery slopes, green and blue runs;
 • walking and hiking routes.

A bit further (less than 25 minutes drive):

 • ski jumps available for tourist sightseeing;
 • swimming pools;
 • 2 ski resorts offering a variety of runs for all levels of skiing and snowboarding;
 • summer chair-lifts up the highest hills;
 • extreme sports e.g. paragliding;
 • charming wooden restaurants;
 • historic buildings: mainly churches, museums and castles;
 • high ropes and other outdoor adventure activities;
 • viewing platforms
 • and much more.

Apartments

Our house sleeps up to 23 people in 5 modern and spacious apartments. Each apartment has its own fully equipped kitchen, plasma screen TV, wi-fi and fireplace (no fireplace in Purple Apartment).
For entertainment and relaxation the downstairs area has:

 • club room ideal for training courses, family get-togethers, watching films;
 • leisure room with saunas (dry and steam)

(1) Green Apartment ground floor /accommodatinng 4 people./

 • 2 bedrooms (2 single beds in each);
 • 1 double sofa bed in the living room;
 • modern, well-equipped kitchen area;
 • spacious living room with a contemporary fireplace, green sofas, dinner table and view of the mountains;
 • bathroom: walk-in shower, cosmetics, towels;
 • south-eastern terrace;
 • wi-fi;
 • shared: club room (leather sofas, projector, screen, stereo, mini kitchen), sauna room (dry sauna, steam sauna, showers, big bath, changing room) and bonfire circle with benches.

(2) Black Apartment ground floor /accommodationg 5 people/

 • 2 bedrooms (2 single beds in each);
 • 2 fabric sofa beds in the living room (single and double);
 • modern, well-equipped kitchen area;
 • spacious living room with a contemporary fireplace, brown sofas, dinner table and view of the mountains;
 • bathroom: walk-in shower, cosmetics, towels;
 • south terrace;
 • wi-fi;
 • shared: club room (leather sofas, projector, screen, stereo, mini kitchen), sauna room (dry sauna, steam sauna, showers, big bath, changing room) and bonfire circle with benches.

(3) Green Apartment 1st flor / accommodating 4 people/

 • bedroom overlooking the balcony (1 double bed);
 • small bedroom (2 single beds);
 • double sofa bed in the living room;
 • modern, well-equipped kitchen area;
 • spacious living room with a contemporary fireplace, green sofas, dinner table and view of the mountains;
 • bathroom: walk-in shower, cosmetics, towels;
 • roofed balcony (can be joined to Black Apartment balcony creating additional lounge space);
 • wi-fi;
 • shared: club room (leather sofas, projector, screen, mini kitchen), sauna room (dry sauna, steam sauna, showers, big bath, changing room) and bonfire circle with benches.

(4) Black Apartment 1st floor /accommodating 4 people/

 • bedroom overlooking the balcony (1 double bed);
 • small bedroom (2 single beds);
 • double sofa bed in the living room;
 • modern, well-equipped kitchen area;
 • spacious living room with a contemporary fireplace, brown sofas, dinner table and view of the mountains;
 • bathroom: walk-in shower, cosmetics, towels;
 • roofed balcony (can be joined to Green Apartment balcony creating additional lounge space);
 • wi-fi;
 • shared: club room (leather sofas, projector, screen, mini kitchen); sauna room (dry sauna, steam sauna, showers, huge bath, changing room) and bonfire circle with benches.

(5) Purple Apartment the attic

 • 1 bedroom (2 beds – double and single);
 • double sofa bed in the living room;
 • lounge chair;
 • modern, well-equipped kitchen area;
 • living room with a purple sofa, original wall mural and roof windows;
 • bathroom: walk-in shower, cosmetics, towels;
 • wi-fi;
 • shared: club room (leather sofas, projector, screen, mini kitchen), sauna room (dry sauna, steam sauna, showers, big bath, changing room) and bonfire circle with benches.

Gallery

Gallery

Sauna room (dry and steam)

Club room

Swimming pool

Rates

Rates

Rates vary according to season. Please contact us to get the best price for your stay.
Longer stays (over one week) price is subject to negotiation.
Min. stay two nights.

Our rates include:

 • apartment accommodation
 • sauna room
 • club room
 • wi-fi
 • end-of stay cleaning
 • parking

Reservation

Reservations

To secure your booking call us on +48 692 587 720

or email rezerwacja@apartamentymalinka.pl

Regulations

Regulations

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu wygodnego oraz bezpiecznego wypoczynku, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Gość dokonując rezerwacji w Apartamencie Mennicza oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

§ 1

Apartament wynajmowany jest na doby.

§ 2

Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.

§ 3

Cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 22.00. W przypadku zakłócania ciszy nocnej lub głośnego zachowania w ciągu dnia właściciele apartamentu mają prawo wezwać ochronę na koszt gości, którzy nie reagują na prośby o zmianę swojego zachowania.

§ 4

Bez zgody właściciela na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby z zewnątrz. Jeśli gość uzyska taką zgodę, pobyt osób z zewnątrz dozwolony jest tylko do godz. 21.00.

§ 5

Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata w wysokości 30%. Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi do 30 dni przed datą przyjazdu, wpłata zostanie zwrócona w całości. Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi później, zadatek nie podlega zwrotowi.

§ 6

Gość dokonując rezerwacji w Apartamencie Mennicza oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

§ 7

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.

§ 8

Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych apartamentów.

§ 9

Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu oraz podpisać niniejszy regulamin w trakcie meldowania. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.

§ 10

Niedokonanie zapłaty za pobyt w momencie przyjazdu uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do apartamentu.

§ 11

Osoba wyznaczona do kontaktu z gościem zobowiązana jest pomniejszyć przyjmowaną kwotę o sumę wpłaconego wcześniej zadatku. W celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności prosimy o zachowanie i okazanie kopii dokonanej wpłaty.

§ 12

Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela instrukcji dotyczących obsługi alarmu i wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym apartamentu i urządzeń w nim się znajdujących.

§ 13

W przypadku nieuzasadnionego użycia alarmu i wezwania służby interwencyjnej, klient ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł.

§ 14

Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.

§ 15

Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego apartamentu, a tym bardziej przemieszczania jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa gości lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu apartamentu.

§ 16

Nie przyjmujemy zwierząt domowych.

§ 17

Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

§ 18

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

§ 19

Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty.

§ 20

Wchodząc lub wychodząc z obiektu należy zamykać główne drzwi wejściowe.

§ 21

Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, poduszki, urządzenia, talerze itp.).

§ 22

Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.

§ 23

W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku nie przestrzegania, goście zobowiązani są się do zapłaty kary w wysokości 1000zł.

§ 24

Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas gość ma prawo opuścić apartament. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej.

§ 25

Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu wg protokołu wprowadzenia.

§ 26

Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

§ 27

Faktury VAT za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane listem poleconym na wskazany adres.

Contact

Contact

Malinka 42B
43-460 Wisła
tel. +48 692 587 720

email: rezerwacja@apartamentymalinka.pl